Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je danes sestal z ministrico za infrastrukturo mag. Alenko Bratušek. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik ji je uvodoma predstavil Redno letno poročilo za leto 2018, dosedanji razvoj organa, pretekle aktivnosti in izzive na področju varstva pred diskriminacijo.

V ospredju pogovora je bilo sodelovanje med institucijama na področju zagotavljanja dostopnosti oseb z invalidnostmi do javnega prevoza. Posebej je bilo izpostavljeno tudi zagotavljanje prevozov študentov z invalidnostmi. Ministrica je pojasnila, da bodo to vprašanje v kratkem pravno uredili.

Ministrstvo za infrastrukturo bo na pobudo Zagovornika načela enakosti preverilo, ali je ureditev davčnih olajšav glede letnih dajatev za motorna vozila ustrezna tudi v primeru, ko gre za starše otrok z invalidnostjo brez stalnega prebivališča.

Zagovornik načela enakosti in ministrica za infrastrukturo sta se tudi dogovorila o nadaljnjem sodelovanju v zvezi s skupnimi temami.