Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je danes na sedežu Zagovornika na delovnem sestanku gostil predstojnico nizozemskega Inštituta za človekove pravice Adriane van Dooijenweert in namestnika veleposlanika Kraljevine Nizozemske Derka Jan Nauta.

Na sestanku je Zagovornika načela enakosti Miha Lobnik predstavil delovanje in razvoj organa ter Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2018. Inštitut za človekove pravic je nizozemski nacionalni organ za enakost in hkrati tudi nacionalna institucija za človekove pravice, zato ne pokriva le področja varstva pred diskriminacijo ampak celoten spekter človekovih pravic. Na področju diskriminacija pa tako kot Zagovornik deluje v javnem in zasebnem sektorju. Predstojnica van Dooijenweerjeva je posebej izpostavila široko definicijo diskriminacije v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo, ki Zagovorniku omogoča širše spekter delovanja, kot je to mogoče na Nizozemskem.
 
Sogovornika sta posebno pozornost namenila vprašanju zagotavljanja neodvisnega delovanja organov za enakost, kar je predpogoj, da tovrstne institucije učinkovito zasledujejo neodvisno zastavljene cilje.
 
Nizozemski Inštitut za človekove pravice je v nedavni preteklosti posebno pozornost namenil vprašanju zagotavljanja ustrezne podpore in primernih prilagoditev za uresničevanje volilne pravice oseb z intelektualnimi invalidnostmi. Zagovornik je nizozemskim izkušnjam pozornost prisluhnil, saj se te osebe z izzivi uresničevanja volilne pravice soočajo tudi v Sloveniji.