Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti je v Stockholmu obiskal švedski organ za enakost in se sestal s predstavnikoma organa. Martinu Mörku in Kerstin Jansson je predal angleški povzetek rednega letnega poročila Zagovornika načela enakosti za leto 2018. V pogovoru pa so izmenjali izkušnje pri delu za ugotavljanje in zmanjševanje diskriminacije.

Zagovornik načela enakosti je ob obisku poudaril, da je mednarodno sodelovanje pomembno. Namenjeno je izmenjavi informacij o aktualnem stanju na področju, izmenjavi najboljših protidiskriminacijskih praks, izobraževanju o aktualnih izzivih varstva pred diskriminacijo ter skupnem načrtovanju odgovorov na le-te.