Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Ob pojavu novega virusa je ključno, da naša dejanja temeljijo na dejanskih informacijah in dejstvih. Zdravstvena stroka opozarja, da virus lahko resno ogrozi predvsem kronične bolnike in starejše. Zato je pomembno, da se tudi ostali prebivalci obnašamo solidarno, torej samozaščitno, saj bomo le tako zmanjšali breme za ranljivejše skupine.

Zaradi vsekakor smiselnih omejitev gibanja in morebitnih nadaljnjih ukrepih, je za njihove boljše izvajanje ljudem potrebno zagotoviti ustrezne oblike podpore. Mnogim bi dnevni prenos verskih obredov na nacionalnem radiju ali televiziji lahko začasno nadomestil fizično prisotnost.

Nacionalni in drugi mediji bi morali poleg informativne vloge v trenutni situaciji čimprej postati tudi kanal lajšanja čustvenih stisk ljudi, v katerih se bodo lahko izolirani posamezniki znašli.«