Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je članicam in članom odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide in komisije Državnega zbora za peticije, človekove pravice in enake možnosti predstavil Redno letno poročilo za leto 2018.  “Poročilo predstavlja dejavnosti Zagovornika na področju svetovanja in podpore, kot tudi na področju obravnave prijav diskriminacije na ravni posameznika ali posameznice. Je krovni dokument o stanju diskriminacije pri nas,” je uvodoma pojasnil Zagovornik. Povzel je delo Zagovornika načela enakosti v preteklem letu in predstavil opravljeno delo v vseh treh osrednjih oddelkih institucije: pri pomoči in svetovanju ljudem, pri postopkih odločanja in pri vseh dejavnostih, ki jih je Zagovornik opravil v sodelovanju z nevladnimi, lokalnimi, državnimi in mednarodnimi organizacijami. “Ponosen sem, da nam je v zadnjem letu uspelo odpraviti večino zaostankov. Zaključili smo večino prijavljenih primerov iz obdobja pred ustanovitvijo organa in prvega leta obstoja, pa tudi več kot polovico v letu 2018 prijavljenih primerov,” je še poudaril Lobnik.

Redno letno poročilo za leto 2018 je dostopno tukaj. 

Posnetek seje je dostopen tukaj.