Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je v okviru terenskih obiskov po Sloveniji z ekipo sodelavcev na celodnevnem delovnem obisku na Goriškem. Obisk Goriške je že tretji tovrstni obisk Zagovornika letos, pred tem je Zagovornik načela enakosti obiskal že Koroško in Šaleško dolino.

Miha Lobnik, Zagovornik načela enakosti, je ob obisku na Goriškem poudaril: »Za našo ekipo je to priložnost spoznati konkretne razmere v določenem lokalnem okolju, vključno z izzivi in težavami, s katerimi se soočajo naše državljanke in državljani v zvezi z diskriminacijo v vsakdanjem življenju. To in seveda promocija državnega organa Zagovornik načela enakosti z vsemi njegovimi nalogami in pristojnostmi je osrednji cilj današnjega in vseh drugih obiskov.«

Srečanje Zagovornika načela enakosti z župani in podžupani

Dopoldne se je v prostorih Mestne občine Nova Gorica Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik srečal z župani in podžupani občin Goriške statistične regije. Zagovornik načela enakosti jim je predstavil naloge in pristojnosti organa kot tudi, kako potekajo postopki obravnave prijav diskriminacije. Župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič in župani občin Ajdovščina, Brda in Šempeter – Vrtojba, Tadej Beočanin, Franc Mužič in mag. Milan Turk, ter podžupan Občine Miren – Kostanjevica, Zvonko Ferfolja, so opozorili na primere krivic in diskriminacij, s katerimi se srečujejo lokalne skupnosti.  To so dostop do pitne vode in izenačitev možnosti za ekonomsko in kmetijsko dejavnost, naraščajoče napetosti do priseljencev, dostop invalidov do volišč ter splošna dostopnost uradov in drugih služb invalidom, omogočanje enakih možnosti socialno šibkim (otrokom in starostnikom), enako financiranje športnih ekip ne glede na spol. Občani se na občine obračajo zaradi najrazličnejših vprašanj, za katere menijo, da sodijo na področje diskriminacije. Prav zato župani in podžupani pozdravljajo delo Zagovornika enakih možnosti, s katerim bodo v prihodnje sodelovali na področju ukrepov proti diskriminaciji na ravni lokalne skupnosti.

Srečanje z gospodarstveniki: Zagovornik načela enakosti lahko ugotavlja diskriminacijo tudi v zasebnem sektorju
Zagovornik načela enakosti s sodelavci in sodelavkami bo popoldne obisk nadaljeval na  Severno Primorski gospodarski zbornici, kjer se bo sestal s predstavniki gospodarskih zbornic, razvojnih agencij, obrtno-podjetniških zbornic in z nekaterimi lokalnimi gospodarstveniki. Zagovornik načela enakosti bo predstavnikom gospodarstva predstavil zakonsko opredelitev diskriminacije  in pomen varstva pred diskriminacijo v gospodarstvu. Podal bo praktična priporočila v zvezi z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti  in predstavil možne ukrepov za spodbujanje enakopravnosti v podjetjih.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik meni: »Poznavanje pravic in obveznosti je ključnega pomena za preprečevanje diskriminacije. Preprečevanje diskriminacije na delovnem mestu ni le obveznost, ampak tudi priložnost. Tudi zato se Zagovornik na svojih obiskih slovenskih regij povezuje z vsemi deležniki, vključno s predstavniki delodajalcev.«

Del ekipe Zagovornika načela enakosti bo na sestanku z zaposlenimi območnih služb centrov za socialno delo, zavodov za zaposlovanje in upravnih enot, ki jim bodo prav tako predstavili pristojnosti in dejavnosti Zagovornika načela enakosti na področju preprečevanja diskriminacije.

Terenska pisarna Zagovornika za občanke in občane
V sklopu obiska Zagovornika načela enakosti na Goriškem bo danes v prostorih Mestne občine Nova Gorica med 14.30 in 16.30 delovala tudi terenska pisarna Zagovornika za občanke in občane občin goriške regije. Strokovne sodelavke in sodelavci v terenski pisarni bodo na voljo za nasvete, usmeritve in podporo občankam in občanom, ki se soočajo z diskriminacijo ali so diskriminacijo zaznali pri drugih osebah.
Zagovornik bo delovni obisk sklenil na javni tribuni v veliki hali Mestne občine Nova Gorica, na kateri bo v dialogu z občankami in občani predstavil pristojnosti, naloge in dejavnosti državnega organa in odgovarjal na vprašanja in pobude.

Na fotografiji se nahajajo (od leve proti desni):
– podžupan Mestne občina Nova Gorica Simon Rosič,
– župan občine Šempeter – Vrtojba Milan Turk,
– župan občine Brda Franc Mužič,
– župan Mestne občinae
Nova Gorica Klemen Miklavič,
– zagovornik načela enakosti Miha Lobnik in
– župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin.