Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti se te dni mudi na Švedskem. Na EU seminarju o izkušnjah organov za enakost na švedskem ministrstvu za zaposlovanje predstavlja razvoj neodvisnega državnega organa Zagovornik načela enakosti v Sloveniji.

Miha Lobnik je med drugim povedal, da je bilo leto 2018 za Zagovornika prelomno. V zadnjem letu, predvsem pa z rebalansom proračuna za leto 2019, se je Zagovornik načela enakosti finančno in kadrovsko dovolj okrepil, da je lahko pričel opravljati vse zakonsko predpisane naloge. Dodal je, da je Zagovornik konec leta 2018 odpravil večino zaostankov in tako zaključil večino posamičnih primerov zatrjevane diskriminacije iz obdobja pred 2016 in takoj po ustanovitvi organa, kot tudi več kot polovico sprotnih primerov, prijavljenih v letu 2018.