Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je udeležil posveta “LGBT+ mladi v šolah”, ki ga je organiziralo Društvo informacijski center Legebitra. Namen posveta je bil naslavljanje in preprečevanje medvrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in/ali identitete v izobraževalnih ustanovah. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je udeležencem posveta poudaril, da je šola pomemben prostor opore za mlade. “Zagovornik načela enakosti posveča veliko pozornosti sodelovanju s civilno družbo, ki je pomemben vir informacij o stanju v družbi. Civilna družba je pomemben zaveznik pri informiranju družbe o varstvu pred diskriminacijo. Zavedamo se in ne smemo pozabiti, da mladi pogosto, če so žrtve nadlegovanja, nasilja v šolskem prostoru, nimajo nujno zaveznikov doma ali v svojem širšem socialnem okolju. Prav zato so vsi programi, ki izvirajo iz civilnih družbe ali institucij še kako pomembni,” je v svojem nagovoru izpostavil zagovornik.