Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se danes v Bruslju udeležuje konference z naslovom »Naj listina Evropske unije o temeljnih pravicah postane realnost za vse«, ki jo organizirata Evropska komisija in Agencija Evropske unije za temeljne pravice. Dogodek poteka ob priložnosti desete obletnice uveljavitve Listine. Ob robu konference je zagovornik načela enakosti Miha Lobnik evropski komisarki za pravosodje Veri Jourovi predstavil razvoj organa, ki je ena od institucij, ki v Sloveniji prispeva k uresničevanju Listne.

Zakaj je listina Evropske unije o temeljnih pravicah tako pomembna? Ker pomembno izpostavlja vprašanje enakosti in prepoveduje vsakršno diskriminacijo na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

Prav tako pa se je Listina v preteklem desetletju pomembno udejanjila tudi v praksi in je ozavestila številne odločitve evropskih in nacionalnih akterjev.

Listino o temeljnih pravicah najdete tukaj.