Miha Lobnik, Zagovornik načela enakosti je danes redno letno poročilo predal ministru za zdravje Alešu Šabedru. Ob tem je poudaril, da je redno letno poročilo za leto 2018 Zagovornika načela enakosti predstavitev vseh oblik dela, ki ga je Zagovornik na področju varstva pred diskriminacijo opravil v preteklem letu. Leto predstavlja začetek sistematičnega odpravljanja zamud na področju preprečevanja in varstva pred diskriminacijo v Sloveniji.