Zagovornik načela enakosti je ministrici za pravosodnje Andreji Katič predal Redno letno poročilo za leto 2017 in izpostavil, da je za čim bolj učinkovito delovanje Zagovornika treba odpraviti pomanjkljivosti Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD). Zagovornik je med pomanjkljivostmi ZVarD navedel dejstvo, da je po sedanjem zakonu zagovornik hkrati zagovornik žrtev diskriminacije in odločevalec v postopku, žrtev pa je, v primeru da Zagovornik vodi postopek po Zakonu o upravnem postopku, tudi izpostavljena in ni anonimna. Prav tako zakon dopušča možnost istočasnega inšpekcijskega nadzora pri Zagovorniku načela enakosti in inšpektoratih, kar pomeni podvajanje postopka in morebitno različno odločitev organov.

Redno letno poročilo za leto 2017 vključuje tudi rezultate raziskave, ki jo je Zagovornik izvedel decembra 2017. Dve tretjini vprašanih meni, da je diskriminacija enakovreden problem drugim problemom v državi, dobra tretjina (36 %) vprašanih pa meni, da se je stanje na področju diskriminaciji v državi v zadnjih letih še poslabšalo.

Iz raziskave je tudi razvidno, da si ljudje želijo več informacij in ozaveščanja o problemu diskriminacije v državi in kako si lahko pomagajo, zato je razvoj neodvisnega in samostojnega organa za varstvo pred diskriminacijo pomemben in nujno potreben.

Zagovornik je pred tem Redno letno poročilo za leto 2017 predstavil tudi državni sekretarki na Ministrstvu za javno upravo Mojci Ramšak Pešec.