Varstvo pred diskriminacijo je v Sloveniji zagotovljeno vsem prebivalcem. Pri uresničevanju načel enake obravnave, enakih možnosti in enakopravnosti državne ustanove sodelujejo in se dopolnjujejo.

Zagovornik Miha Lobnik je direktorici Urada za oskrbo in integracijo migrantov mag. Katarini Štrukelj predstavil delo Zagovornika načela enakosti v letu 2019. V pogovoru, ki je potekal prek spleta, je predstavil tudi tiste zaključene primere, ki bi bili Uradu pri delu z migranti in pri preprečevanju diskriminacije migrantov lahko v pomoč.

Lobnik je tako med drugim opozoril, da so banke dolžne vsem prebivalcem in tudi migrantom zagotoviti odprtje osnovnega bančnega računa. Kot je ob obravnavi primerov diskriminacije pri zapiranju bančnih računov ugotovil Zagovornik, je namreč pomembno razlikovati med osebnimi in osnovnimi bančnimi računi, česar mnoge stranke ne vedo.

Zagovornik je poudaril, da so tudi pri vseh drugih storitvah ponudniki dolžni spoštovati prepoved diskriminacije. Izvedbe storitve ali prodaje blaga ne smejo zavrniti zaradi osebnih okoliščin strank, kot se je to zgodilo pri zavrnitvi taksi prevoza skupini oseb samo zato, ker so bili migranti.

Tudi primer temnopoltega kupca, ki so ga varnostniki v trgovini z živili ustavili in ga zadrževali tudi še po tem, ko so že ugotovili, da ni ničesar ukradel, kaže, da je v Sloveniji neenako obravnavanje ljudi zaradi rase ali etničnega porekla prisotno in bi ga lahko bili deležni tudi migranti.

Lobnik je zato direktorico Urada povabil, da lahko v primeru suma na neenako obravnavo nastanjencev Azilnega doma to sporočijo Zagovorniku.

Direktorica Urada Katarina Štrukelj je povedala, da se zavedajo družbenih okoliščin, v katere prihajajo migranti. Trudijo se poskrbeti, da diskriminacije ne bi doživeli ne v njihovih prostorih ne širše, pri čemer jim bodo še naprej v pomoč tudi ugotovitve in priporočila Zagovornika.