Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti je danes v Državnem svetu državnim svetnicam in svetnikom predstavil ključne poudarke Rednega letnega poročila za leto 2018: vzpostavljanje organa v letu 2018, svetovanje, obravnavo in spremljanje diskriminacije, sistemske naloge organa, diskriminacijo na področju zaposlovanja in dela ter mednarodno sodelovanje. Spregovoril je tudi o treh dodatnih sklopih poročila: prevodu poročila posebnega poročevalca OZN za vprašanja manjšin, prevodu sklepnih ugotovitev Odbora OZN za pravice oseb z invalidnostmi glede uvodnega poročila Slovenije o izvajanju Konvencije OZN o pravicah invalidov in prevod priporočila Evropske komisije o standardih za organe za enakost.

Ob tem je Zagovornik načela enakosti povedal, da je “leto 2018 bilo drugo polno leto delovanja Zagovornika načela enakosti kot samostojnega organa. To je bilo leto številnih prelomnih dogodkov. Finančno in kadrovsko smo se okrepili, kar nam omogoča normalno delovanje ter celovito opravljanje nalog po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Do konca leta 2018 smo odpravili večino zaostankov in zaključili večino prijavljenih primerov diskriminacije tako iz obdobja pred ustanovitvijo novega organa in prvega leta obstoja kot tudi več kot polovico v letu 2018 prijavljenih primerov.”

Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2018 je v Državnem svetu dobilo 31 glasov podpore.