Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predal Redno letno poročilo za leto 2018 predsedniku Državnega sveta Alojzu Kovšci. Ta je izrazil navdušenje nad delom, ki ga je Zagovornik opravil v preteklem letu. V nadaljevanju je poročilo predstavil še državnim svetnicam in svetnikom, ki delujejo v Komisiji Državnega svet za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Ti so pohvalili preteklo delo Zagovornika in izrazili pozitivno presenečenje nad napredkom, ki ga je Zagovornik dosegel v preteklem letu. Maruša Gortnar, vodja Sektorja za enake možnosti na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pa je pohvalila dejstvo, da je Zagovornik pridobil evropski projekt in je dejaven tudi na tem področju.