Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na regionalni konferenci o vlogi nacionalnih institucij za varovanje človekovih pravic in boj proti diskriminaciji predstavil razvoj samostojnega organa in ključne vsebine s področja diskriminacije v Sloveniji. Konference se je udeležila tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Skupaj z Zagovornikom načela enakosti sta predstavila rezultate dela pri preprečevanju diskriminacije tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Udeleženci konference so govorili o vlogi nacionalnih institucij pri varovanju človekovih pravic in boju proti diskriminaciji, sodelovanju z mednarodnimi in nevladnimi organizacijami, izmenjavi dobrih praks in okrepitvi medsebojnega sodelovanja.

Zagovornik je imel ob robu konference več dvostranskih srečanj. Hrvaški ombudsmanki za enakost spolov Višnji Ljubičić je predal Redno letno poročilo za leto 2017 in raziskavo o diskriminaciji v Sloveniji, bosanskima ombudsmankama za človekove pravice Nives Jukić in Jasminki Džumhur pa je predstavil razvoj in delovanje instituta zagovornika.

Konferenca je potekala potekala v organizaciji Sveta Evrope in ombudsmanov Bosne in Hercegovine.

           

REDNO LETNO POROČILO ZA LETO 2017:

https://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2018/11/Poro%C4%8Dilo-2017-.pdf