Predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije predstavlja številne priložnosti za okrepljen dialog. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je danes v Ljubljani sestal z nemškim zveznim ministrom za zdravje Jensom Spahnom. Govorila sta o pomenu zagotavljanja enakopravnosti, enake obravnave in enakih možnosti različnih ranljivih družbenih skupin. Strinjala sta se, da varstvo pred diskriminacijo še naprej ostaja pomemben družbeni izziv. Mednarodno sodelovanje je vedno tudi priložnost za izmenjavo dobrih praks.