Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je skupaj s sodelavkami ministru za javno upravo Boštjanu Koritniku predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2019. Priložnost sta izkoristila za pogovor o skupnih točkah organov.

Prek primerov, ki jih je obravnaval Zagovornik in ki so povezani s pristojnostmi in nalogami Ministrstva za javno upravo, so se udeleženci srečanja med drugim dotaknili vprašanj pravic narodnostnih manjšin pri uporabi italijanskega oziroma madžarskega jezika v uradnih postopkih.

Seznanili so se s težavami pri ocenjevanju javnih uslužbencev v primerih, ko ti koristijo starševski dopust ali pa so več časa odsotni zaradi bolezni.

Spregovorili so tudi o prizadevanjih Zagovornika, da bi na področju spodbujanja mladih raziskovalcev na začetku kariere odpravili posredno diskriminacijo pri razpisnih pogojih za financiranje teh projektov. Prav v tem primeru se je izkazalo, da v Sloveniji za nekatera področja ni pristojnih inšpektoratov, ki bi v primerih, ko Zagovornik ugotovi diskriminacijo, lahko ukrepali.

Ob obravnavi prijav diskriminacije je Zagovornik pristojen tudi za spremljanje stanja diskriminacije v Sloveniji. Pri tem potrebuje podatke različnih organov, ki pa jih ti iz različnih razlogov ne zbirajo, so izpostavili predstavniki Zagovornika. Če bi država želela uvesti ukrepe za spodbujanje enake obravnave določenih diskriminiranih skupin, tako ne bi mogla meriti učinkov takih politik.

Predstojnik Zagovornika Miha Lobnik je ministru Koritniku predstavil tudi izzive, ki jih prinaša uporaba umetne inteligence, in pobudo, da bi v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije Zagovornik sodeloval v pogovorih, povezanih s tem področjem. Kako bodo odločali stroji, je odvisno od računalniških algoritmov in podatkov, na podlagi katerih bodo ti algoritmi delovali. Zato obstaja tveganje za namerno, pa tudi nenamerno diskriminacijo kot posledico zajema podatkov o sedanjih diskriminatornih praksah.

Ob koncu srečanja je Lobnik ministru predstavil tudi pobudo, da bi svetovalci Zagovornika v sklopu Upravne akademije javne uslužbence izobraževali o diskriminaciji in o tem, kako jo preprečevati. Minister Koritnik je pobudo pozdravil, napovedal pa je tudi sodelovanje pri zagotovitvi pravnih podlag za zbiranje podatkov za potrebe ugotavljanja stanja diskriminacije v Sloveniji.

Več o letnem poročilu Zagovornika na povezavi: https://www.zagovornik.si/zagovornikovo-redno-letno-porocilo-v-lanskem-letu-podvojitev-stevila-prijav-diskriminacije-podvojeno-stevilo-raziskav-in-priporocil-ter-prvo-zastopanje-stranke-na-sodiscu/.