Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je sestal z ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Heleno Jaklitsch. To je bilo prvo srečanje vodstev organa za enake možnosti in Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Lobnik je ministrici predstavil delo Zagovornika v letu 2019 in tudi primere, ko je organ s priporočilom, z odločbo ali s pripombami na predloge zakonov zaščitil varstvo in zagotavljanje pravic pripadnikov italijanske in madžarske manjšine v Sloveniji do uporabe svojega jezika in do enake obravnave.

Predstavil je tudi prizadevanja, da bi pripadniki obeh manjšin v Sloveniji bolje spoznali storitve Zagovornika, ki je skupaj z drugimi organi slovenske države branik enakopravnega sobivanja vseh državljanov Republike Slovenije. Tako je organ med drugim izdal brošuro s predstavitvijo Zagovornika v italijanskem in madžarskem jeziku, pripravil dvojezični obrazec za prijavo diskriminacije, v jezika narodnostnih manjšin prevedel tudi povzetke letnih poročil, tvorno pa sodeluje tudi s poslancema obeh manjšin in manjšinskimi mediji.

Ministrica dr. Jaklitsch je ocenila, da je odnos države in Zagovornika do obeh manjšin v Sloveniji zgleden in da si lahko samo želimo, da bi bile takega odnosa deležne tudi slovenske manjšine v sosednjih državah.

Izpostavila je, da so Slovenci v zamejstvu kot predstavniki manjšine še vedno večkrat diskriminirani in poudarila, da so stiki, ki jih ima Zagovornik v okviru mreže evropskih organov za enakost Equinet, velika priložnost za ozaveščanje o položaju slovenskih manjšin in o neuresničenih zavezah na področju manjšinskih pravic znotraj držav, kjer živijo.

Zagovornik bo ministrici pripravil zbir vseh njegovih izdelkov in ukrepov, pripravljenih za zaščito pred diskriminacijo pripadnikov manjšin v Sloveniji, ki jih bo Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu lahko uporabil pri zasledovanju izboljšanja življenj pripadnikov slovenske manjšine v tujini.