Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je delo organa v letu 2019 predstavil ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kustec in državnemu sekretarju Damirju Orehovcu. Delovno srečanje je zaradi epidemije Covid-19 potekalo virtualno. Izkoristili so ga tudi za izmenjavo pogledov na trenutno aktualna in druga skupna vprašanja.

Miha Lobnik je uvodoma izpostavil, da se je v letu 2019 glede na leto 2018 podvojilo število prijav diskriminacije (200). Trend naraščanja prijav in prošenj za svetovanje pa se nadaljuje tudi v letu 2020. Iz prejetih prijav v letu 2019 je videti, da so ljudje bolje seznanjeni, kaj je diskriminacija. V skoraj 80 odstotkih primerov namreč navedejo osebno okoliščino, ki je ključni element v postopku ugotavljanja diskriminacije.

Na ministrstvu aktivnosti v času Covid-19 usmerjajo v zagotavljanje nemotenega poteka učnega procesa za vse, kar je v spomladanskem zaprtju šol priporočil tudi Zagovornik. »Pri Zagovorniku pozdravljamo skrb ministrstva, da učencem, ki niso imeli ustrezne opreme in dostopa do interneta, to zagotovi. Prav tako pa je pomembno, da je ministrstvo med poletnimi počitnicami preko Zavoda za šolstvo organiziralo dodatno izobraževanje za učenje na daljavo tudi za učitelje,« je povedal Lobnik.

Zagovornik se zavzema za reševanje težav mladih raziskovalk in raziskovalcev na začetku kariere pri razpisnih pogojih za financiranje projektov v času materinstva oz. starševskega dopusta. Tega se po besedah ministrice zavedajo, saj je potrebno mladim raziskovalkam in raziskovalcem, ki ustvarjajo svoje družine v tem obdobju, zagotoviti enakopravne delovne pogoje in pravice v odnosu do ostalih raziskovalk in raziskovalcev.

Sistemsko do zagotavljanja toplega obroka

V času šolanja na daljavo v spomladanskem času epidemije se je izkazalo, da so socialno ogroženi učenci ostali brez toplega obroka. Zagovornikovo priporočilo glede izplačila subvencij za zagotavljanja malic oz. kosil v času šolanja na daljavo po besedah ministrice Kustec prav sedaj urejajo v sodelovanju s šolami in občinami.

»Pravice športnikov in športnikov invalidov so po ministričinih besedah enake, zato je diskriminacija nedopustna,« se je na primer ugotavljanja diskriminacije športnikov invalidom (paralimpijcev) pri dostopu do dodatka k pokojnini za vrhunske dosežke odzvala ministrica. Športniki invalidi namreč do tega dodatka sedaj niso upravičeni.

Izzivi na področju šolanja romskih otrok

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik in ministrica za šolstvo, znanosti in šport dr. Simona Kustec sta spregovorila tudi o zaskrbljujočih podatkih o nizkem številu romskih otrok, ki zaključijo osnovnošolsko izobraževanje. Skrb tako Zagovornika kot ministrstva je, da se položaj romskih otrok v času šolanja na daljavo ne glede na pomoč ne ureja dovolj hitro. Zato na ministrstvu krepijo status romskih pomočnikov.

Sogovornika sta dosedanje sodelovanje ministrstva in Zagovornika ocenila kot konstruktivno in se dogovorila za nadaljnje konstruktivno sodelovanje na skupnih področjih.

Več o letnem poročilu Zagovornika na povezavi:  https://www.zagovornik.si/zagovornikovo-redno-letno-porocilo-v-lanskem-letu-podvojitev-stevila-prijav-diskriminacije-podvojeno-stevilo-raziskav-in-priporocil-ter-prvo-zastopanje-stranke-na-sodiscu/