Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je državnemu sekretarju ministrstva za delo Cvetu Uršiču predstavil delo, ki ga je organ za varstvo pred diskriminacijo opravil v letu 2020.

Med prijavami domnevne diskriminacije, ki jih je prejel Zagovornik, so prijavitelji največkrat zatrdili diskriminacijo na področju dela in zaposlovanja in pri dostopu do blaga, storitev in stanovanja, je izpostavil Lobnik.

Diskriminacija pri delu in zaposlovanju je bila kot najpogostejša oblika diskriminacije navedena tudi v Zagovornikovi raziskavi o diskriminaciji v Sloveniji. Ta je razkrila, da je diskriminacija pri nas še vedno razširjen pojav, saj je vsak peti prebivalec navedel, da je že bil žrtev diskriminacije, je še povedal zagovornik.

Ob predstavitvi dela Zagovornika sta Lobnik in Uršič spregovorila tudi o aktualnih izzivih s področja varstva pred diskriminacijo.

Zagovornik je državnemu sekretarju predstavil argumente za dopolnitev zakona o osebni asistenci tako, da ne bi bil več diskriminatoren do starejših od 65 let. Izpostavil je tudi vprašanje dostopa do osebne asistence za mladoletne s posebnimi potrebami.

Državnemu sekretarju je povedal za težave pri dostopnosti medijskih vsebin za osebe z invalidnostmi. Opozoril ga je, da bi morali biti minimalni standardi dostopnosti teh vsebin sprejeti že vsaj leta 2011.

Lobnik je Uršiču predstavil tudi ključne ugotovitve iz Zagovornikovega posebnega poročila o položaju gluhih v izobraževalnem sistemu in priporočil uvedbo posebnih namenskih štipendij za študente z invalidnostmi in izboljšanje možnosti vključevanja gluhih odraslih v dejavnosti vseživljenjskega učenja na njim prilagojen način.

Državni sekretar se je Lobniku in sodelavcem Zagovornika zahvalil za dobro delo in predstavil rešitve, s katerimi je ministrstvo že in še bo naslovilo izpostavljene teme.

Na srečanju sta zagovornik in državni sekretar spregovorila tudi o Akcijskem programu za invalide 2022–2026, o direktivi EU o transparentnosti plač in o prioritetnih temah s področja delovanja ministrstva med predsedovanjem Slovenije Svetu EU.