Pred skoraj natanko štirimi leti, 25. oktobra 2016, je Slovenija ustanovila Zagovornika načela enakosti, neodvisni državni organ za varstvo pred diskriminacijo. S tem je kot država članica Evropske unije izpolnila svojo obveznost iz evropskih direktiv o enakosti.

Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, pozorno spremlja razvoj Zagovornika in trud, da bi Slovenija pri zagotavljanju varstva pred diskriminacijo dosegla raven drugih evropskih držav, ki imajo organ za enakost že vrsto let.

Predstojnik Zagovornika načela enakosti Miha Lobnik je Stančiču danes predstavil delo v letu 2019. Krepitev dela organa se je izrazila v njegovi večji prepoznavnosti, to pa v vse večjem številu zadev, ki jih obravnava, je povedal Lobnik. »Ljudje sedaj poznajo ustanovo, na katero se lahko obrnejo, če imajo občutek, da so diskriminirani. Povečan obseg dela Zagovornika pa pomeni tudi, da je taka institucija še kako potrebna, saj so upravičena pričakovanja ljudi, da jim bo v primeru diskriminacije država pomagala.«

Ob glavnih dosežkih Zagovornika v letu 2019 sta se Lobnik in Stančič posvetila tudi prihodnosti in nadaljnji krepitvi organa. »Na podlagi naših obsežnih argumentacij je vlada Zagovorniku s sprejetimi spremembami proračuna za leto 2021 namenila sredstva, ki jih potrebujemo za dokončanje zadnje faze graditve organa. Sredstva bodo omogočila izpolnjevanje vseh z zakonom predpisanih nalog in tudi, da bodo postopki tekli brez zaostankov,« je poudaril Lobnik.

Stančič je Lobniku čestital in pohvalil doseženi napredek Slovenije in Zagovornika. Poudaril je, da je med rešitvami za izzive, ki so pred Evropsko unijo, tudi doseganje večje stopnje enakosti oziroma zasledovanje ničelne tolerance do diskriminacije v vseh državah članicah. To je v nedavnem nagovoru o stanju v Evropski uniji poudarila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Predstavnik Evropske komisije v Sloveniji je zato pozdravil, da je vlada v predlogu proračuna za leto 2021 Zagovorniku dodelila več sredstev in s tem konstruktivno odgovorila na nekatere kritike iz poročila Evropske komisije o stanju vladavine prava v Sloveniji. V tem poročilu je Komisija med drugim opozorila tudi na kadrovsko podhranjenost Zagovornika načela enakosti.

Kot je še dejal Stančič, bi Slovenija s predlaganim razrezom proračuna ustvarila tudi pogoje za spoštovanje standardov Evropske komisije za organe za enakost iz leta 2018, po katerih je treba organom za enakost zagotoviti dovolj sredstev za izvajanje neodvisnih raziskav, obdelavo podatkov, osveščanje in izobraževanje o diskriminaciji, pripravo poročil in pogostejše zastopanje diskriminiranih na sodišču.

Predlog proračuna je v sprejemanju, o njem bodo zadnjo besedo imeli poslanci Državnega zbora.