Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik pozdravlja Resolucijo o porastu neofašističnega nasilja v Evropi, ki jo je danes sprejel Evropski parlament s 355 glasovi ZA in 90 proti.

Besedilo Resolucije:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do…