Zagovornik Miha Lobnik je na redni letni skupščini evropske zveze zagovornikov načela enakosti Equinet predstavil razvoj in dejavnost slovenskega ZNE. Skupščina je potrdila strateški načrt 2019 – 2022, plan dela za leto 2019 in sprejela tri nove članice iz Gruzije, Moldavije in Španije, tako da zdaj združuje 49 članic iz 36 evropskih držav.

V uvodu Strateškega načrta zveze za obdobje 2019-2022 z naslovom Pogled naprej sta predsedujoča upravnemu odboru Tena Šimonovič Einwalter in izvršna direktorica Anne Gaspard poudarili, da bo Equinet kot močna, angažirana in inovativna mreža tudi v prihodnje krepila in nudila strokovno podporo članicam in s tem tudi načelo enakosti v Evropi. Cilj mreže je opolnomočiti nacionalne organe za enakost oziroma zagovornike načela enakosti  za varstvo pred diskriminacijo, da bodo ljudem, ki se bodo znašli v takem položaju, lahko ponudili čim bolj učinkovito pomoč in podporo.

V dobrih desetih letih od ustanovitve Equineta so pridobili ustrezna znanja številni vodje in sodelavci nacionalnih organov za enakost, strokovni sodelavci mreže pa ustvarili izjemno bogat nabor strokovne literature z različnih področij obravnavanja načela enakosti in načinu delovanja organov za enakost.

V tem obdobju je prav delovanje mreže Equinet uspešno prispevalo k nastanku in oblikovanju novih evropskih standardov za delovanje organov za enakost oziroma zagovornikov načela enakosti. Nastala sta dva izjemno pomembna dokumenta na evropski ravni. Evropska komisija je junija letos sprejela Priporočilo Komisije (EU) 2018/951 o standardih za delovanje organov za enakost, da bi zagotovila neodvisnost in učinkovitost nacionalnih institucij za enakost. Priporočilo je zakonski akt Evropske komisije in obsega minimalne standarde pri določanju mandata, opredeljevanju neodvisnosti, učinkovitosti, sredstvih in kadrih ter pristojnostih ter pri oblikovanju nacionalne strukture organov za enakost. Evropska komisija za boj proti Rasizmu in nestrpnosti (ECRI), ki deluje pri Svetu Evrope, pa je objavila dopolnjena Splošno priporočilo ECRI št. 2. Ta zajema standarde, ki naj jih države članice spoštujejo pri oblikovanju in podelitvi pristojnosti nacionalnim organom za enakost.

V načrtu dela mreže Equinet in njenih članic za leto 2019 je tako v ospredju promocija, podpora in nadzor pri izvajanju navedenih Priporočila Evropske komisije in Splošnega  priporočila ECRI št. 2  Sveta Evrope na nacionalni ravni po celotni Evropi.

V okviru letne skupščine so potekale okrogle mize in delavnice o položaju nacionalnih organov za enakost, zlasti glede priporočil EK in Sveta Evrope, o konkretnih načrtih delovanja in Programu o pravicah in vrednotah 2020.