Zagovornik načela enakosti je v skladu z 38. členom ZVarD na predlog reprezentativnih sindikalnih central začel s postopkom ocene diskriminatornosti 21. in 22. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7).

V postopku ocene 21. in 22. člena PKP7 bo Zagovornik opravil test sorazmernosti in ocenil, ali je ureditev v PKP7 glede upokojevanja ustrezno, potrebno in sorazmerno sredstvo za doseganje določenega cilja in ali torej lahko predstavlja izjemo od prepovedi diskriminacije ali ne. V primeru, da bo ocenil, da je predpis diskriminatoren, bo o tem obvestil predlagatelja zakona in državni zbor oziroma v skladu z 38. členom ZVarD sprožil zahtevo za presojo ustavnosti. Zavezujočo odločitev o morebitni diskriminatornosti predpisa sprejme Ustavno sodišče.

Zagovornik je sicer v priporočilih na PKP7, ki jih je pred obravnavo interventnega zakona v Državnem zboru poslal poslancem in vladi, opozoril, da bi takrat še predlagana, zdaj pa uveljavljena ureditev glede upokojevanja lahko vodila v slabše obravnavanje nekaterih delavcev v primerjavi z drugimi zgolj na podlagi starosti. Priporočil je ponovno proučitev predloga, poglobljeno razpravo in tudi test sorazmernosti ukrepa pred uvedbo. Priporočila v zvezi s PKP7 so dostopna prek https://www.zagovornik.si/priporocila-2020/.