V boju z novim koronavirusom moramo sodelovati vsi, sicer ne bomo uspešni. Pri Zagovorniku načela enakosti se zato pridružujemo pozivu Združenih narodov, naj vlade po svetu vsem prebivalcem zagotovijo dostop do čiste in pitne vode.

»V času koronavirusa je še posebej pomembno, da imajo vsi vodo, saj je umivanje rok ključno za preprečevanje širjenja virusa. Vlade zato pozivamo, naj nemudoma prepovejo izklapljanje vode tistim, ki ne morejo plačati računa za vodo. Voda naj bo za tiste, ki jih bodo ukrepi v času epidemije najbolj prizadeli, brezplačna,« so zapisali.

»Temelj za učinkovit boj proti širitvi epidemije je tudi ureditev oskrbe s pitno vodo za ranljive in marginalizirane skupine, kot so Romi, brezdomci, begunci in tisti, ki so brez dostopa do javnega vodovoda. Samo tako se bomo lahko vsi držali navodil o strožjih higienskih standardih in bili učinkoviti pri boju z epidemijo.«