Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport posredoval priporočilo, naj vsem otrokom čim prej zagotovi dostop do IKT opreme (informacijsko-komunikacijska tehnologija) in svetovnega spleta, saj v času razglašene epidemije teče že četrti teden šolanja na daljavo in vsi otroci še nimajo osnovnih tehničnih pogojev, da bi lahko nemoteno sledili pouku.

Zagovornik je v priporočilu predlagal, naj ministrstvo šolam, ki do sedaj niso uspele zagotoviti teh pogojev, pomaga z neposrednim nakupom kakovostne IKT opreme in zagotovitvijo dostopa do svetovnega spleta. Zagovornik je predlagal ministrstvu, naj razmisli tudi o začasni rešitvi za izvedbo pouka na daljavo za tiste, ki IKT opreme in dostopa do svetovnega spleta še vedno nimajo (npr. prek navadne pošte). Namen priporočila je zagotoviti vsem šoloobveznim otrokom pravico do izobraževanja, in da ti otroci (ki praviloma prihajajo iz socialno manj spodbudnih okolij) ne bi bili v še večjem zaostanku z učno snovjo in s tem v slabšem položaju kot otroci, ki te tehnične pogoje imajo.

Pravica vseh otrok do izobraževanja v obveznih osnovnih šolah v teh izjemnih razmerah ne more biti prepuščena iznajdljivosti in finančnim zmogljivostim posameznih občin in šol. Zagovornik načela enakosti zastopa stališče, da mora biti pravica do izobraževanja zagotovljena vsem otrokom (ne glede na premoženjsko stanje ali druge osebne okoliščine otrok ali njihovih staršev),

Po splošnem zaprtju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov 16. 3. 2020 je ministrstvo pristopilo k izvedbi pouka na daljavo na način, ki predvideva uporabo IKT opreme in povezavo do svetovnega spleta. Ravnateljem osnovnih in srednjih šol je za izvajanje izobraževanja na daljavo priporočilo uporabo različnih spletnih orodij.  V Sloveniji je bilo leta 2019 po podatkih SURS 3.519 gospodinjstev z otroki, ki niso imela dostopa do interneta. To pomeni, da nekateri učenci ob uvedbi pouka na daljavo zaradi materialnih in tehničnih primanjkljajev niso imeli možnosti, da bi sledili navodilom učiteljem, ki so jih ti posredovali po priporočenih komunikacijskih poteh.

Eurochild, evropska mreža za pravice otrok in mladih, je izpostavil, da bo imela trenutna kriza, ki je posledica epidemije, v prihodnje velik vpliv na življenje in položaj otrok. Nekatere šole ponujajo odlične možnosti za izobraževanje na daljavo, ki omogočajo družinam, da pri tem podpirajo svoje otroke, nekatere družine pa nimajo niti dostopa do svetovnega spleta. Kot je opozaril Eurochild, bo kriza verjetno sprožila velike razpoke v sistemu javnega izobraževanja, kjer je kakovost vse bolj odvisna od možnosti in sposobnosti staršev pri podpori v procesu izobraževanja njihovih otrok.

Kliknite TUKAJ za dostop do celotnega priporočila Zagovornika.