Zagovornik načela enakosti skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in z ostalimi partnerji vabi na dogodek ozaveščanja javnosti o enakosti spolov z naslovom “Njen svet je naš svet”, ki bo 25. maja 2018 med 9. in 18. uro na Glavnem trgu v Mariboru.

Udeleženci bodo lahko spoznali, kakšno je stanje na področju doseganja enakosti spolov v Sloveniji, v Evropski uniji in v drugih državah sveta. Preko interaktivnih predstavitev bodo partnerji pri projektu prikazali primere dobrih praks enakosti spolov, statistične podatke in že uresničene ukrepe. Prav tako bo obiskovalcem dana priložnost pogovora s strokovnjaki s področja enakosti spolov pri nas.

Zagotavljanje enakosti spolov po vsem svetu je ključnega pomena za izgradnjo varnega in svobodnega sveta, ki omogoča dostojno življenje vsem. Kljub napredku v zadnjih 20 letih študije Združenih narodov jasno kažejo, da je stopnja doseganja enakosti spolov neenakomerna po regijah in znotraj držav.

Enakost spolov je eden od 17 ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in temeljna evropska vrednota. Udeleženci dogodka si prizadevamo, da ženske in deklice po vsem svetu v celoti sodelujejo v vseh dimenzijah družbe – politični, družbeni in gospodarski, kajti brez njih ne bo mogoče doseči trajnostnega razvoja zapisanega v Agendi 2030.

Dogodek poteka pod okriljem Evropske komisije. Nacionalni koordinator dogodka je Ministrstvo za zunanje zadeve. Pokrovitelj dogodka je Mestna občina Maribor. Pri organizaciji dogodka sodelujejo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, Inštitut za proučevanje enakosti spolov IPES, Urad Vlade RS za komuniciranje in SLOGA platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Vabljeni!