Pritožnik, trener enega izmed borilnih športov, je zatrjeval diskriminatorno obravnavanje s strani športne zveze, ki naj bi mu zaradi njegovega romskega porekla preprečevala zaposlitev na določenem projektu, ga nezakonito izbrisala iz registra zveze, mu zavrnila usposabljanja, itd.

V postopku ugotavljanja je Zagovornik ugotovil, da ni šlo za diskriminacijo, saj so bili razlogi za navedena ravnanja drugi in niso temeljili na predlagateljevi osebni okoliščini.

Dokumenti: