Zagovornik načela enakosti je v postopku ugotavljanja diskriminacije ugotovil, da  je televizija TV3 s predvajanjem oddaje Faktor 21. januarja 2021 kršila prepoved diskriminacije. Voditeljica oddaje je s svojimi trditvami o manjvrednosti določene rase v primerjavi z drugimi izpolnila znake pozivanja k diskriminaciji. Ta je po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo ena od oblik diskriminacije.

Zagovornik načela enakosti je februarja 2021 prejel predlog za začetek postopka ugotavljanja diskriminacije zaradi domnevno neprimernih izjav voditeljice oddaje Faktor, ki je bila na televiziji TV3 predvajana 21. januarja 2021.

Voditeljica je s svojimi trditvami ljudi razvrstila na podlagi njihove osebne okoliščine rase, jih vrednostno razdelila in ob tem podala jasno sporočilo o manjvrednosti temnopoltih ljudi.

Zagovornik je izjavo voditeljice najprej obravnaval z vidika svobode izražanja po 39. členu Ustave RS in 10. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). Ti dve določbi varujeta tudi podajanje informacij in idej, ki šokirajo, žalijo in motijo državo oziroma katerikoli del prebivalstva. Zagovornik je ocenil, da izjava voditeljice v sklopu oddaje ne uživa varstva po EKČP. Izjava voditeljice namreč hudo posega v temeljne pravice nekaterih oseb, in sicer v pravico do osebnega dostojanstva in varnosti, pravico do nedotakljivosti telesne in duševne celovitosti in v pravico do varstva pred spodbujanjem neenakopravnosti in nestrpnosti, kot to določa 63. člen Ustave RS.

Zagovornik je zato v postopku ugotovil, da vsebina oddaje vsebuje prepovedano javno opravičevanje zapostavljanja in preziranja oseb zaradi osebnih okoliščin in tudi prepovedano opravičevanje idej o prevladi ali večvrednosti osebe ali skupine oseb z določenimi značilnostmi nad tistimi, ki niso člani te skupine. S predvajanjem te oddaje je zato televizija TV3 kršila 10. člen Zakona o varstvu pred diskriminacijo.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Svoboda izražanja je pomembna ustavna pravica. Zavedati se moramo, da svoboda izražanja ni neomejena. Ustava, mednarodni dokumenti in zakon o varstvu pred diskriminacijo ne varujejo izjav, ki kršijo dostojanstvo in  temeljne človekove pravice. Vsi, predvsem pa mediji, morajo biti na to še posebej pozorni.«

V skladu s protidiskriminacijsko zakonodajo Zagovornik ni organ, ki bi lahko kršitelje sankcioniral. Za določene oblike diskriminacije so za globe pristojni področni inšpektorati (npr. Tržni inšpektorat, Inšpektorat za delo). Za pozivanje k diskriminaciji kot eno od oblik diskriminacije pa Zakon o varstvu pred diskriminacijo sankcij ne predvideva (kar velja tudi za ta primer).

Odločba Zagovornika je dostopna prek https://www.zagovornik.si/zakljucena-ugotavljanja-diskriminacije/.