Amnesty International Slovenije

Mirovni Inštitut

Pravno informacijski center – PIC

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij

UNICEF

OVCA – Društvo za ozaveščanje in varstvo – Center antidiskriminacije

Društvo za avtizem Dan

Bošnjaška kulturna zveza Slovenije

Sloga platforma

Društvo za spodbujanje ustvarjalnosti Izida

Društvo za Združene narode za Slovenijo

Društvo distrofikov Slovenije

Zveza paraplegikov Slovenije

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

Društvo Gluhoslepih Slovenije »Dlan«

Društvo SOS telefon

ŠKUC

Inštitut za afriške študije

DIH enakopravni pod mavrico

Društvo za nenasilno komunikacijo

Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi

PARAS – društvo paralitikov Slovenije

Društvo študentov invalidov Slovenije

Evangeličanska Cerkev augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva

Društvo Humanitas

Društvo informacijski center Legebitra

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon

Ozara Slovenije, Nacionalno združenje za kakovost življenja

Združenje multiple skleroze Slovenije

Zveza Sožitje – Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije

Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije

International Organisation for Migration

Društvo Polžek za otroke s posebnimi potrebami

Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije

Svet Romske skupnosti Republike Slovenije

Islamska skupnost v RS

Judovska skupnost Slovenije

Pomurska Madžarska samoupravna narodna skupnost

Društvo Vita za pomoč pri nezgodni poškodbe glave

Zveza Romov Slovenije

Združenje proti spolnemu zlorabljanju

Društvo Srbska skupnost

Rimskokatoliška cerkev

ZDUS zveza

Visio Institut

TransAkcija

YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa

Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije

Zveza delovnih invalidov Slovenije

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

Zveza društev vojnih invalidov Slovenije

Društvo Ženska svetovalnica

Ekvilib Inštitut

Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor

ADRA

Italijanska narodna skupnost

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper

ŠENT

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije

Altra

Društvo Vizija

Zveza za šport invalidov Slovenije

Društvo Appareo

Ženski lobi Slovenije 

SSP – Skupnost slovenskih podjetnic

Mladinska mreža MaMa

Zavod EMMA – center za pomoč žrtvam nasilja

Zveza prijateljev mladine Slovenije

Humanitarno društvo pravo za vse

Zavod MISSS

TOM – telefon za otroke in mladostnike

Inštitut za avtizem in sorodne motnje

Center ZA – center za zdravljenje avtizma

Zveza za avtizem

UP – Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije

Društvo Sloga

Društvo DIH

DKI –  Društvo za kulturo inkluzije