Evropska komisija je marca sprejela strategijo EU za zagotavljanje enakosti med spoloma. Zdaj je nared tudi prva strategija za enakost gejev, lezbijk, biseksualnih, transspolnih, interspolnih in kvir oseb (LGBTIQ+ oseb).

Do leta 2025 bodo v celotnem delovanju Evropske komisije upoštevane štiri usmeritve:

  1. Odpravljanje diskriminacije LGBTIQ+ oseb
  2. Zagotavljanje varnosti LGBTIQ+ osebam
  3. Graditev evropske družbe, ki bo vključujoča tudi za LGBTIQ+ osebe in njihove družine
  4. Spodbujanje enakopravnosti, enake obravnave in enakih možnosti LGBTIQ+ oseb po svetu

S takim pristopom naj bi dosegli, da se bodo visoki standardi pravnega varstva človekovih pravic s papirja prenesli v realnost v vseh članicah Unije.

Med ukrepi za odpravljanje diskriminacije in zagotavljanja varnosti Evropska komisija načrtuje izboljšanje zakonodaje tako, da bodo kot kazniva dejanja v vsej EU obravnavani tudi sovražni govor in dejanja iz sovraštva. O tem je predsednica Komisije Ursula von Der Leyen spregovorila tudi že v svojem septembrskem nagovoru o stanju v EU>>.

Delovanje skupnosti bo usmerjeno tudi v zagotovitev vključujočega izobraževalnega okolja, zamejitev nestrpnosti na spletu, spodbujanje deljenja dobrih praks pri zagotavljanju enakosti in pa varstvo pravic LGBTIQ+ oseb na področju zdravstva.

Preberite posebno poročilo Zagovornika o položaju interspolnih oseb v zdravstvenih postopkih>>

V strategiji za enakost LGBTIQ+ oseb 2020-2025 je Evropska komisija izpostavila tudi prizadevanja, da bi se pravice, ki so »mavričnim« družinam priznane v eni državi, priznavale tudi v drugih. Ker to sedaj še ne velja, je to med drugim ovira pravici državljanov EU do prostega gibanja po evropskem prostoru.

Z ukrepi, ki jih bo sprejemala, bo EU za zgled drugim državam, so že izpostavili v Bruslju, kjer pričakujejo, da bodo vse članice EU pripravile nacionalne akcijske načrte za enakost LGBTIQ+ oseb.

Podatki ankete Agencije EU za temeljne pravice, v kateri je sodelovalo 140.000 LGBTIQ+ oseb, kažejo, da v Sloveniji le 36 odstotkov gejev, lezbijk, biseksualcev, transspolnih in interspolnih oseb o svoji spolni usmerjenosti in spolni identiteti javno govori povsem ali deloma odkrito.

Na Nizozemskem in Danskem je takih 66 odstotkov, povprečje na ravni EU pa je 47 odstotkov.

Prav v vseh državah so LGBTI-osebe še vedno diskriminirane. Poročilo o anketi je dostopno na https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results.