Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je po predstavitvi rednega Letnega poročila za leto 2017 brez glasu proti podprl predlog Zagovornika načela enakosti Miha Lobnika, da je nujna sprememba Zakona o vratsvu pred diskriminacijo (ZVarD).

Zagovornik je poslankam in poslancem, članicam in članom Odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v predstavitvi rednega letnega poročila opozoril, da postopki obravnave primerov diskriminacije trajajo predolgo, zato je nujna takojšnja sprememba Zakona o varstvu pred diskriminacijo, in izpostavil, da novi neodvisni in samostojni državni organ v skladu z vsebinskim in finančnim načrtom, ki ga je predložil spomadi 2017, potrebuje sredstva, kot jih je predvidel. Odbor DZ je oba predloga podprl brez glasu proti, tako nujnost sprememb Zakona o varstvu pred diskriminacijo kot povišanje sredstev za delovanje organa.

Lobnik je opozoril, da pristojnosti in pooblastila, ki jih zakon daje Zagovorniku načela enakosti, upravičeno zbujajo pričakovanja ljudi, da bodo dobili pomoč in podporo, zato so nujne spremembe ZVarD, ki bodo dejansko omogočile hitro in učinkovito izvajanje zakona. Zakon namreč vsebuje vrsto nejasnosti in ovir: organ je hkrati zagovornik žrtve in odločevalec v konkretnem primeru; posamezniku ni mogoče zagotoviti anonimnosti v postopku, s čimer je izpostavljen; podvajanje postopkov, ker obstaja možnost hkratnih inšpekcijskih nadzorov pri Zagovorniku in področnih inšpektoratih, ter nevarnost, da bi o istem primeru prišlo do različnih odločitev; zakon Zagovorniku ne daje sankcij; zakon pušča odprto možnost dveh različnih postopkov – po Zakonu o upravnem postopku in po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, kar vodi do nesprejemljivo dolgih postopkov.