Zagovornik načela enakosti je na vlado naslovil priporočilo glede Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki ga je vlada sprejela 11. 9. 2021.

Odlok je med drugim določil, da lahko brez izpolnjevanja pogoja PCT vsak dostopa tudi do »nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami«. Odlok ob tem določa še, da nujno oskrbo zagotavljajo le prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, in specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, ko niso del trgovskih centrov.

Po odloku je tako izpolnjevanje pogoja PCT za dostop do nujnih življenjskih dobrin obvezno tudi za posameznike, ki želijo osnovne življenjske izdelke in potrebščine prevzeti pri humanitarnih organizacijah.

Med temi posamezniki so tudi necepljeni oziroma taki, ki še niso preboleli bolezni covid-19, kar pomeni, da bi morali za dostop do osnovnih dobrin najprej plačati strošek testiranja. Ker si kot socialno ogroženi tega ne morejo privoščiti, je tem osebam z odlokom dejansko onemogočen dostop do osnovnih življenjskih izdelkov in potrebščin. Ne morejo si namreč privoščiti niti nakupovanja v običajnih prodajalnah, v katere lahko vstopamo brez izpolnjevanja pogoja PCT.

Premoženjsko stanje je po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo osebna značilnost, zaradi katere nihče ne sme biti deležen slabše obravnave. Zagovornik je zato vladi priporočil, naj v izogib potencialni neenaki obravnavi najrevnejših prebivalcev v odlok vključi primerno prilagoditev, ki bi dostop do osnovnih življenjskih izdelkov in potrebščin omogočala tudi najrevnejšim.

Priporočil je, naj odlok dopolni in kot kraje nujne oskrbe izrecno navede tudi humanitarna skladišča, centre za razdeljevanje hrane in druge kraje, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam.