Pred letošnjimi volitvami v Evropski parlament je Equinet – Evropska mreža organov za enakost marca 2019 objavila Priporočila za preprečevanje diskriminacije in sovražnega govora v volilnih kampanjah za te in prihodnje volilne kampanje.

Zagovornik načela enakosti kot član evropske mreže organov za enakost in kot osrednja institucija, ki je v Sloveniji pristojna za varstvo pred diskriminacijo, pozdravlja sprejem Priporočil in poudarja pomembnost odgovornega komuniciranja vseh udeležencev v javnih razpravah, zlasti še v predvolilnih kampanjah.

Priporočila Equineta poudarjajo, da enaka obravnava in nediskriminacija predstavljata skupne minimalne standarde, ki jih morajo vsi spoštovati v vseh okoliščinah, tudi v času predvolilnih kampanj, v katerih udeleženci pogosto uporabljajo diskriminatorni jezik ali sovražni govor do določenih družbenih skupin.

Ob zavedanju, da je svoboda izražanja vsekakor ena temeljnih človekovih pravic in postulatov demokratičnega procesa, pa velja upoštevati, da svoboda izražanja ni absolutna ter da je treba preprečevati sovražni govor, ki ga razumemo kot kakršnokoli obliko izražanja, ki širi, poziva k, spodbuja ali opravičuje nasilje na podlagi nestrpnosti.

Politične stranke in kandidati, kot tudi njihovi sodelavci, naj se v svojih programih in kampanjah vzdržijo uporabe diskriminatornega jezika ali predlogov diskriminatornih politik in zakonov ter izražanja ali podpiranja idej ali teorij o večvrednosti določene skupine oseb na podlagi njihove rase, etnične pripadnosti, vere ali prepričanja, spola, starosti, spolne usmerjenosti, spolne identitete, invalidnosti, druge zaščitene osebne okoliščine ali kombinacije le-teh.

Mediji naj se pri poročanju o predvolilnih kampanjah vzdržijo uporabe diskriminatornega jezika ali politik in idej ali teorij o večvrednosti določene skupine oseb na podlagi njihove rase, etnične pripadnosti, vere ali prepričanja, spola, starosti, spolne usmerjenosti, spolne identitete, invalidnosti, druge zaščitene osebne okoliščine ali kombinacije le-teh. Poročanje o tovrstnih tematikah in izjavah v predvolilnih kampanjah naj bo odgovorno ter pospremljeno z ustrezno razlago in kritično refleksijo njihovega konteksta.

Equinetova Priporočila so dostopna v izvirni angleški verziji in v slovenskem prevodu.