Evropo naj bi v naslednjih mesecih in letih zaradi epidemije koronavirusa prizadela huda gospodarska in socialna kriza. Če vlade ne bodo sprejele odločnih politik in ukrepov za spodbujanje enakosti, bo diskriminacije več, opozarjajo iz Evropske mreže organov za enakost Equinet, katere del je tudi Zagovornik načela enakosti. Organizacija je pripravila priporočila za izgraditev pravične, enake in odporne družbe po Covid-19, v kateri nikogar ne bomo pustili na cedilu.

Equinet pozdravlja zavezo Evropske unije, da bo vprašanje enakosti postavila v središče okrevanja.

Enakost je ena temeljnih vrednot, na katerih je zgrajena Evropska unija. Enakost koristi vsem in mora zato biti tudi del rešitev, s katerimi bodo države in evropska skupnost naslavljale težave, ki jih je razgalil, okrepil ali povzročil novi koronavirus.

»Evropa mora storiti več kot zgolj obnoviti stanje pred krizo. Cilj ukrepov Evropske unije in držav mora biti odprava sistemskih problemov neenakosti ter izgradnja pravične in enake družbe, utemeljene na solidarnosti,« so v priporočilih izpostavili v Equinetu.

Kriza se nikoli ne sme izrabiti niti za začasno razveljavitev pravice do enakega obravnavanja. Zato so priporočili, da se pred uvedbo protikriznih ukrepov najprej presodi vpliv teh ukrepov na enakost, nato pa tudi sistematično spremlja učinke. Poudarili so tudi potrebo po sprejemanju posebnih ukrepov za izboljšanje položaja najbolj ranljivih skupin.

»Vse države bi morale vlagati in okrepiti svojo socialno infrastrukturo. To vključuje krepitev sistema socialne varnosti kot orodja za zmanjšanje strukturnih neenakosti, razvoj infrastrukture za socialno oskrbo, ki temelji na vrednoti neodvisnega življenja, in zagotavljanje močne mreže socialne varnosti, ki bo ščitila pred vsemi oblikami revščine in ne bo nikogar izpustila,« še poudarja Equinet.

V celoti so priporočila, pri pripravi katerih je sodeloval tudi Zagovornik, objavljena v dokumentu Priporočilo za evropo pravičnosti in enakopravnosti: prenovimo naše družbe po Covid-19.

Dokument:

Priporočilo za pravično in enako Evropo: prenovimo naše družbe po covid-19