Tržni inšpektorat Republike Slovenije je Zagovornika načela enakosti prosil za mnenje, ali je subvencioniranje cene mesečne vozovnice za brezposelne samo za območje Mestne občine Ljubljana (MOL) (prva cona) diskriminatorno oziroma ali takšna praksa lahko pomeni kršenje načela enakosti zaradi osebnih okoliščin brezposelnosti in kraja bivanja.

Zagovornik je vprašanje obravnaval skladno z Zakonom o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO), saj je bila zadeva prejeta pred 24. 5. 2016, ko je pričel veljati Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD). Ocenil je, da sta brezposelnost in kraj bivanja osebni okoliščini, ki jih lahko štejemo za »druge osebne okoliščine« v smislu ZUNEO.

Nadalje je ocenil, da je ukrep nižje cene vozovnice, katere razliko sofinancira MOL, t.i. spodbujevalni ukrep v skladu z določbo 6. člena ZUNEO. Namenjen je socialno in ekonomsko šibkejšim posameznikom in zasleduje cilj socialne pravičnosti. Ukrep je namenjen brezposelnim za uporabo potniškega prometa znotraj MOL, ne pa tudi potnikom na integriranih linijah. MOL po oceni Zagovornika s tem ne ravna v nasprotju z določbami ZUNEO, saj je posamezna občina tista, ki na svojem območju določa način in organizacijo mestnega linijskega prevoza, pri čemer lahko za skupine, ki bi jim bil javni dostop sicer težko dostopen, ponudi nižjo ceno.

Zagovornik je na občine, kjer LPP izjava medkrajevni potniški promet, naslovil priporočilo za sprejem posebnih spodbujevalnih ukrepov po vzoru MOL in sicer za subvencioniranje nakupa mesečne vozovnice za brezposelne osebe znotraj območja svoje občine na integriranih linijah. Zagovornik namreč ocenjuje, da bi sprejem tovrstnega ukrepa pozitivno vplival na večjo dostopnost in socialno vključenost brezposelnih oseb v družbeno življenje.

Celoten anonimizirani primer lahko najdete tukaj.