Na enem od spletnih portalov je uporabnik pod različnimi članki objavljal diskriminatorne komentarje, uperjene zoper eno od priznanih manjšin v Republiki Sloveniji. Predlagatelj je zatrjeval, da gre v komentarjih za nadlegovanje državljanov, pripadnikov te manjšinske skupnosti. 

Zagovornik je na podlagi pregleda številnih javno dostopnih objav konkretnega uporabnika ugotovil, da obstaja velika verjetnost, da komentarji pomenijo diskriminatorno ravnanje v odnosu do državljanov narodne narodnosti v Republiki Sloveniji, in sicer na način, ki ga Zakon o varstvu pred diskriminacijo prepoznava kot ponavljajoče se množično nadlegovanje. Komentarji učinkujejo na te pripadnike narodne skupnosti tako, da zanje ustvarjajo ponižujoče, sramotilno in žaljivo okolje oz. da žalijo njihovo dostojanstvo, saj jim ne priznava suverenih narodnih oz. narodnostnih pravic, temveč jih predstavi kot manjvredne.

Zagovornik je tekom postopka ugotovil, da se uredništvo portala zaveda pomembnosti problematike sovražnega govora in nestrpnosti, saj so na portalu objavljena pravila komentiranja, v kateri uredništvo komentatorje poziva k strpni in argumentirani razpravi brez sovražnega govora, nekateri komentarji nestrpni do pripadnikov narodne skupnosti pa so bili tudi že odstranjeni. V tem duhu ter upoštevajoč sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice Delfi AS proti Estoniji je Zagovornik skladno z drugo alinejo 21. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) portalu priporočil, da še naprej skrbi za odpravljanje sovražnega govora in nestrpnosti na svojem portalu, posebej v komentarjih k objavljenim novicam oz. člankom. 

Celoten anonimiziran primer lahko najdete tukaj.