Ob 1. decembru – svetovnem dnevu boja proti aidsu Zagovornik načela enakosti opozarja, da zdravstveno stanje posameznika ne sme biti razlog za diskriminacijo na področju dostopa do zdravstvenih in drugih storitev. PRIMER IZ DELA ZAGOVORNIKA: diskriminacija pacienta, ki živi s hivom.

PRIMER iz delovanja Zagovornika:

Zdravstveni delavec je zavrnil obravnavo osebe s hivom, ker naj ne bi bil ustrezno opremljen za opravljanje zdravstvenih storitev osebam s hivom. Oseba, ki je menila, da je diskriminirana zaradi svojega zdravstvenega stanja, je s pomočjo nevladne organizacije sprožila postopek sodnega varstva. Pristojno sodišče je odločilo v prid prizadeti osebi in tako jasno sporočilo, da neenako obravnavanje oseb s hivom na področju storitev zdravstvenega varstva ni dopustno. Takšna diskriminacija je prepovedana. Zdravstveni delavec je moral prizadeti osebi izplačati odškodnino.

Zagovornik načela enakosti, ki se je s primerom seznanil prek obvestila o poteku primera, poslanega v vednost, je pozdravil odločitev sodišča in podprl prizadevanja oseb, ki živijo s hivom, da v primerih diskriminacije uveljavljajo svoje pravice iz pravnega in sodnega varstva, s katerimi zavarujejo svoje dostojanstvo in bistveno opozorijo na nedopustne primere neenakega obravnavanja. Zavzel se je za povečanje vednosti o primernem obravnavanju oseb, ki živijo s hivom – tako pri zdravstvenem osebju, kakor tudi v širši javnosti. Prav to lahko bistveno pripomore k odpravi diskriminacije oseb s takšno osebno okoliščino tako na področju storitev zdravstvenega in socialnega varstva, kakor tudi na drugih področjih družbenega življenja. Znanstveno dejstvo je, da osebe s hivom za svojo okolico ne predstavljajo nobenega tveganja.

Zagovornik poziva vse, ki imate vprašanja, potrebujete nasvet ali želite, da vas v zvezi z neenakopravna obravnavo podpre, da na povezavi https://www.zagovornik.si/  poiščete naše podatke in obrazec za prijavo, ki je lahko tudi anonimna.

Letošnji svetovni dan  v ospredje postavlja pomen testiranja na hiv, ki je ključno za začetek zdravljenja, ohranitve ali povrnitve zdravja in preprečevanje širjenja virusa hiv. Več o pomenu testiranja na hiv preberite na spletni strani Ministsrstva za zdravje .://www.mz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7714/