Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je prvič od ustanovitve organa Zagovornika načela enakosti sestal z ministrom za notranje zadeve.

Ministru Alešu Hojsu je zagovornik predstavil Redno letno poročilo za leto 2019 in posebni poročili Zagovornika.

Več o letnem poročilu preberite na: https://www.zagovornik.si/zagovornikovo-redno-letno-porocilo-v-lanskem-letu-podvojitev-stevila-prijav-diskriminacije-podvojeno-stevilo-raziskav-in-priporocil-ter-prvo-zastopanje-stranke-na-sodiscu/

Miha Lobnik je predstavil tudi Zagovornikovo posebno zloženko o diskriminaciji na delovnem mestu zaradi materinstva oziroma starševstva. Minister Hojs se je strinjal, da je na tovrstne probleme v druži potrebno opozarjati.

V pogovoru sta spregovorila tudi o nekaterih temah, ki odpirajo možnost za sodelovanje obeh institucij. Med drugim sta naslovila tudi možnost sodelovanja pri vprašanjih, povezanih z odnosi med pripadniki romske skupnosti in ostalimi prebivalci območij, kjer živijo tudi Romi.