Ukrepi morajo vključevati vse ljudi

Zagovornik pozdravlja napore Vlade Republike Slovenije za pripravo ukrepov, namenjenih reševanju težav, ki jih epidemija prinaša. Glede na Zakon o varstvu pred diskriminacijo, je Zagovornik pozoren predvsem na to, da nihče ne bo obravnavan slabše zaradi katerekoli svoje osebne okoliščine. Zagovornik predlaga posebno pozornost tudi ranljivim skupinam, ki jih zaradi njihove nevidnosti ne smemo spregledati.

Zagovornik priporoča, da se v naslednjem zakonodajnem paketu, ki ga je napovedala vlada: · Osebam z invalidnostmi izboljša socialni položaj, saj jih lahko posledice epidemije še bolj prizadenejo – osebe z invalidnostmi imajo že sicer višje življenjske stroške.
· Enostarševskim družinam dodeli finančna pomoč, saj se – glede na izkušnje iz pretekle gospodarske krize – v tovrstnih situacijah soočajo s hudimi stiskami.
· Romskim in drugim naseljem, ki nimajo dostopa do pitne vode zagotovi čista in pitna voda.
· Študentom zagotovi finančna pomoč, saj jim zaradi prekinitve študentskega dela grozita stanovanjska in eksistencialna kriza.
· Brezdomcem zagotovi najnujnejše za preživetje in tudi pri njih poskrbi za uspešno izvajanje zaščitnih ukrepov.

Predstavniki Vlade Republike Slovenije so že javno izrazili zavedanje, da predlog t. i. protikorona zakona predstavlja le prvega od korakov pri naslavljanju daljnosežnih posledic epidemije. Zagovornik poudarja, da je ključno, da odločevalci, jasno sledijo cilju »nikogar pustiti zadaj« (Leaving No One Behind, Agenda 2030).

Izjava zagovornika načela enakosti:

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: Pri urejanju razmer vladi predlagamo, da v nadaljnjih ukrepih izboljša socialni status invalidov, enostarševskih družin, študentov, zagotovi pitno vodo Romom, brezdomcem in vsem drugim, ki dostopa do pitne vode nimajo.