Zagovornik načel enakosti Miha Lobnik ob svetovnem dnevu človekovih pravic: »Pravica do enake obravnave je temeljna človekova pravica. Z varstvom pred diskriminacijo zasledujemo pravico do enake obravnave in enakih možnosti. Za družbo je stalen izziv, kako načela Splošne deklaracije človekovih pravic uveljaviti v družbi. Epidemija ne sme biti razlog za opuščanje temeljnih vrednost. V času družbene krize, ki jo je povzročil Covid-19, je toliko bolj pomembno, da imamo pri iskanju rešitev za te še nikoli doživete izzive, ves čas pred očmi spoštovanje človekovih pravic vsakega od nas. Imejmo to v mislih, ko v sebi iščemo moč za vsakodnevno soočanje z izzivi, ki nam jih ta čas prinaša.«