Zagovornik načela enakosti pred jutrišnjim kulturnim praznikom, Prešernovim dnevom poziva kulturne ustanove, da zagotovijo dostop do kulturnih prireditev tudi osebam z različnimi invalidnostmi. Ne glede na to, da zakonodaja dopušča nižje standarde pri zagotavljanju fizične dostopnosti v starejših objektih, naj tudi upravljalci teh stavb in organizatorji dogodkov, stopijo naproti osebam z invalidnostmi in jim v največji možni meri omogočijo ogled razstav, gledaliških in filmskih predstav, koncertov in drugih kulturnih dejavnosti.

Zagovornik je obravnaval že več prijav oseb z invalidnosti, ki jim zaradi fizičnih ovir ni bil omogočen dostop do kulturnih dejavnosti. Obravnaval je tudi primere, ko so bile ugodnosti, popust ali brezplačen vstop omogočen samo nekaterim skupinam oseb z invalidnostmi, drugim pa ne. Zagovornik poudarja, da zakon obravnava osebe z vsemi vrstami invalidnosti enakopravno. Zakon zahteva, da ponudnik kulturnih in drugih dobrin in storitev tudi socialne ugodnosti (popuste, brezplačne vstopnice), za katere se odloči, ponuja v skladu z načelom enakosti.