Zagovornik načela enakosti je Povzetek letnega poročila za leto 2018 prevedel v italijanski in madžarski jezik.  Poročili sta dostopni tukaj.