Zagovornik načela enakosti je v postopku ugotavljanja diskriminacije ugotovil, da je bil zapis z naslovom Presežki 5 iz revije Demokracija diskriminatoren na način, ki ga Zakon o varstvu pred diskriminacijo specifično prepoveduje. Zapis je vseboval opravičevanje ideje o večvrednosti ene skupine ljudi v primerjavi z drugimi glede na njihove osebne okoliščine barve kože, narodnosti in verskega prepričanja.

Zagovornik je decembra 2020 prejel predlog za obravnavo diskriminacije v zvezi z zapisom Aleksandra Škorca z naslovom Presežki 5, ki je bil objavljen v reviji Demokracija. Predlagatelj je navedel, da iz objave izhaja očitno pozivanje k diskriminaciji in da ima objava tudi vse elemente kaznivega dejanja spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti na podlagi rase.

Zapis je sicer že takoj po objavi sprožil ogorčene odzive različnih javnosti, ti odzivi pa pojasnila odgovornega urednika revije Demokracija. Ta je različnim medijem takrat dejal, da je bil zapis iztrgan iz konteksta in da je zapis satira oziroma glosa in torej v okvirih pravice do svobode izražanja iz 10. člena Evropske konvencije človekovih pravic, ki umetniški in satirični govor posebej ščiti.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije z analizo besedila najprej ugotovil, da je avtor zapisa v njem opravičeval ideje o prevladi in večvrednosti ljudi glede na barvo kože, etnično poreklo in versko prepričanje. To je po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo prepovedano v 10. členu.

Zagovornik je zapis  presodil tudi z vidika pravice do svobode govora in ugotovil, da gre za primer zlorabe te temeljne pravice iz Evropske konvencije človekovih pravic. Vsebina zapisa namreč zanika bistvo idej enakopravnosti in enakega dostojanstva vseh ljudi, ki so temeljne ideje konvencije.

Čeprav je menil, da zapis krši prepoved diskriminacije iz 10. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo ne glede na to, ali je satira ali glosa, je Zagovornik zaradi javnih pojasnil odgovornega urednika demokracije preveril tudi to. S pomočjo neodvisnega strokovnjaka s področja novinarstva in medijev je ugotovil, da objava ni bila ne satira ne glosa, saj nima žanrskih značilnosti teh stalnih oblik novinarskega sporočanja.

Zagovornik je tako odločil, da je podjetje Nova obzorja založništvo z objavo zapisa kršilo 10. člen Zakona o varstvu pred diskriminacijo. Ta prepoveduje opravičevanje idej o prevladi ali večvrednosti osebe ali skupine oseb z določenimi značilnostmi, ki izvirajo iz njihovih osebnih okoliščin, nad tistimi, ki niso člani te skupine.

V skladu s protidiskriminacijsko zakonodajo Zagovornik ni organ, ki bi lahko kršitelje sankcioniral. Za določene oblike diskriminacije so za globe pristojni področni inšpektorati (npr. Tržni inšpektorat, Inšpektorat za delo). Za kršitev 10. člena, kamor se uvršča tudi ta primer, pa Zakon o varstvu pred diskriminacijo sankcij niti ne predvideva.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Ker protidiskriminacijska zakonodaja sankcij za takšne kršitve ne predvideva, je toliko bolj pomembno, da mediji ne ponavljajo in ne širijo ideje o rasni večvrednosti določene skupine ljudi.«

To je le kratek povzetek odločbe Zagovornika, ki je dostopna prek https://www.zagovornik.si/zakljucena-ugotavljanja-diskriminacije in neposredno s klikom tukaj.