Pri Zagovorniku ugotavljamo, da se kršitelji prepovedi diskriminacije včasih niti ne zavedajo svojega diskriminatornega ravnanja. Ko so na prepovedano prakso opozorjeni, pa ravnanje v večini primerov hitro odpravijo.

Izobraževanje in  osveščanje se vsakič znova izkaže za najučinkovitejše zdravilo proti diskriminaciji.

Tudi zato je med zakonsko določenimi nalogami Zagovornika tudi osveščanje, izobraževanje in informiranje splošne in izbranih javnosti Zagovornika.

Nalogo osveščanja o diskriminaciji in o ukrepih za njeno odpravo Zagovornik opravlja z objavljanjem neodvisnih poročil in drugih informacij na svoji spletni strani in na družabnih omrežjih, z izdajo zgibank, na terenskih obiskih in sejemskih prireditvah, z nastopanjem v medijih in podobno.

Osnovne informacije o Zagovorniku so v zgibanki  na voljo v slovenskem jeziku, od leta 2019 pa tudi  v jeziku avtohtonih narodnih skupnosti v Sloveniji (v madžarščini in italijanščini).

V sodelovanju z Zvezo slepih in slabovidnih je Zagovornik pripravil tudi informativno zloženko v brajici.

Zaradi pogostosti pojava diskriminacije nosečnic in staršev na področju zaposlovanja in dela je Zagovornik izdal tudi posebno informativno zloženko o pravicah nosečnic in staršev oziroma družin v okviru varstva pred diskriminacijo.

V nadaljevanju objavljamo osnutek priročnika o varstvu pred diskriminacijo na področju dela in zaposlovanja. Na tem področju na podlagi raziskav in obravnavanih primerov Zagovornika načela enakosti pogosto prihaja do diskriminacije.

Kot predstavnike delodajalcev vas vabimo k branju osnutka priročnika in k posredovanju mnenj in predlogov.

Za ta namen smo oblikovali kratko spletno anketo, prek katere nam lahko na enostaven in anonimen način sporočite svoje vtise o osnutku priročnika. Anketa je dostopna na povezavi https://www.1ka.si/zagovornik-prirocnik.

Za izpolnjevanje ankete potrebujete približno 10 minut časa. Za vaše odgovore prosimo do vključno 15. maja 2022.

Odzive bralcev bomo preučili in jih v največji možni meri upoštevati pri pripravi publikacije.

Za sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujemo.

Namen priročnika je delodajalcem približati sistem varstva pred diskriminacijo v Sloveniji.

V osnutku priročnika smo:

  • predstavili ključne informacije o diskriminaciji in varstvu pred diskriminacijo,
  • pojasnili pojme in koncepte na področju enake obravnave in zagotavljanja enakih možnosti ter
  • podali praktične in uporabne nasvete za delodajalce.

Mnogi obravnavani primeri diskriminacije so tudi posledica nepoznavanja zakonodaje na področju varstva pred diskriminacijo.

S priročnikom želimo doseči boljše poznavanje in doslednejše spoštovanje zakonodaje, s čimer lahko skupaj preprečujemo in zmanjšujemo diskriminacijo v družbi.

Namenjen je zaposlovalcem oziroma delodajalcem. Med te sodijo tako gospodarske družbe, kot tudi organizacije v javnem sektorju in nevladne organizacije.

Dokumenti:

Za osebe z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi, in seveda za vse tiste, ki se s področjem diskriminacije srečujejo prvič, pa je vsebine pripravil tudi v kolikor mogoče razumljivi obliki – v lahkem branju.

Dokumenti: