Pritožnica je upokojena zdravnica, ki ji je bila na podlagi zakonskih sprememb odvzeta ugodnost predpisovanja receptov za lastno uporabo. Zatrjevala je diskriminacijo zaradi starosti oziroma upokojenskega statusa.

Zagovornik je v postopku ugotovil, da upokojenski status ni bil razlog za odvzem te ugodnosti, saj tudi upokojeni zdravniki, dokler imajo licenco, še vedno predpisujejo recepte za lastno uporabo. Pogoje je torej licenca, ne pa delovna aktivnost zdravnika. Licenco pa lahko pod določenimi pogoji ohranijo tudi upokojeni zdravniki. Posledično Zagovornik diskriminacije ni ugotovil.

Dokumenti: