Zagovornik načela enakosti je Sindikatu delavk in delavcev Ministrstva za kulturo odgovoril na pismo, ki so ga danes poslali predsedniku vlade RS in v njem zaprosili, da se tudi Zagovornik načela enakosti javno opredeli do dogajanja na Ministrstvu za kulturo:

“Spoštovani dr. Gregor Lesjak, predsednik Sindikata delavk in delavcev Ministrstva za kulturo,

Zagovornik načela enakosti je danes prejel vaše pismo predsedniku Vlade RS, gospodu Marjanu Šarcu, v katerem prosite tudi Zagovornika, da se javno opredeli v zvezi z aktualnimi dogodki na Ministrstvu za kulturo.

Zagovornik je preko medijev seznanjen s krizno situacijo na Ministrstvu za kulturo in z zaskrbljenostjo spremlja dogajanje. Zagovornik poudarja, da vsako trpinčenje predstavlja grob poseg v človekovo dostojanstvo in je kot takšno vedno nedopustno in nesprejemljivo. V skladu s slovenskim pravnim redom pa vsako nadlegovanje in trpinčenje nujno še ne predstavlja tudi kršitve prepovedi diskriminacije.

Zagovornik načela enakosti je namreč v skladu z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo pristojen za nadzor nad prepovedjo diskriminacije, kar zahteva, da mora zatrjevano sporno dejanje nujno temeljiti na zaščiteni osebni okoliščini, na podlagi katere je diskriminacija prepovedana.

Glede na javno dostopne informacije o zatrjevanih neprimernih odnosih ministra za kulturo, gospoda Dejana Prešička in navedbe o domnevnem trpinčenju nekaterih sodelavcev Zagovornik v tem trenutku ne zaznava elementov, na podlagi katerih bi lahko opisano dogajanje sodilo v njegovo pristojnost, kakor jo določa Zakon o varstvu pred diskriminacijo.

Zagovornik se zaveda, da nastala situacija prinaša zelo velik pritisk na vse sodelavce Ministrstva za kulturo, zato pričakuje, da bodo pristojne institucije čim prej opravile svoje delo.

S spoštovanjem,

Miha Lobnik

ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI”