Leta 2000 so Združeni narodi (ZN) 20. junij razglasili za svetovni dan beguncev. Kmalu po ustanovitvi samostojnega organa Zagovornik načela enakosti, smo konec leta 2016 smo opravili raziskavo o dojemanju diskriminacije v Sloveniji. Rezultati so bili skrb vzbujajoči, saj je več kot tretjina vprašanih menila, da v Sloveniji ni ustrezno poskrbljeno za boj proti neenakosti in preprečevanje diskriminacije. Anketiranci in anketiranke diskriminacijo najpogosteje razumejo kot neenako obravnavanje zaradi barve kože oziroma rase, neenako obravnavanje na splošno in neenako obravnavanje zaradi vere ali prepričanja. Tarča diskriminacije so po mnenju vprašanih najpogosteje Romi, istospolno usmerjeni in begunci. Zagovornik načela enakosti je neodvisni državni organ, ki si na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo prizadeva za strpno in vključujočo družbo, v kateri bi se vsi, ne glede na osebno okoliščino in posebnosti, ki iz teh izhajajo, počutili enakovredne, spoštovane in vključene. Naj bo svetovni dan beguncev dodatna priložnost za to.