Priseljenci in priseljenke so zaradi narodnosti, državljanstva, jezika, vere in barve kože večkrat obravnavani slabše. Običajno se še dolgo po priselitvi soočajo s predsodki, zaradi katerih se v družbo težje vključijo in ki so podlaga tudi za diskriminacijo.

»Vsak, ki je neenako obravnavan na podlagi osebnih okoliščin, kot so spol, narodnost, rasa ali etnično poreklo, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, nosečnost in podobno, se lahko obrne na Zagovornika načela enakosti,« sta priseljenkam, ki iščejo zaposlitev in se pri tem zanašajo tudi na podporo društva Odnos, povedala svetovalca iz strokovne službe Zagovornika.

Z novim znanjem se bodo lahko bolje postavile proti diskriminaciji, ki so je – kot so povedale – deležne pogosto.