Zagovornik načela enakosti je Vladi Republike Slovenije 10. aprila posredoval 14 priporočil, s katerimi je predlagal dodatne ukrepe za izboljšanje položaja ranljivih družbenih skupin, ki jih je prvi »protikorona« zakon spregledal ali njihovega položaja ni zadovoljivo uredil.

Vladni Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki naj bi ga Državni zbor sprejel 28. aprila, upošteva dve priporočili Zagovornika, osem jih upošteva delno, štirih priporočil pa ne vključuje.

Vladni predlog zakona sledi priporočilu Zagovornika, saj je razširil krog upravičencev do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka tudi samozaposlenim staršem, ki delajo za polovični delovni čas zaradi starševstva, ter odpravil razlikovanja pri pogoju plačanih zapadlih obveznosti za dostop do državnih podpor med podjetji in posamezniki.

V zakonskem predlogu je Vlada delno upoštevala priporočila Zagovornika pri zagotavljanju:

  • dodatne finančne pomoči enostarševskim družinam in družinam otrok s posebnimi potrebami, pomoči najemnikom stanovanj in prejemnikom stanovanjskih posojil,
  • dodatne pomoči brezposelnim in brezdomnim osebam ter dijakom in študentom in
  • pomoči staršem/skrbnikom otrok in odraslih s posebnimi potrebami

Ker je ključno, da odločevalci pri ukrepih na nikogar ne pozabijo, je Zagovornik na poslanke in poslance oziroma vlado naslovil priporočila, naj v zakonodajnem postopku predlog zakona dopolnijo tako, da se:

  • učencem in dijakom zagotovi izplačilo subvencije za prehrano,
  • prejemnikom in izvajalcem osebne asistence zagotovi finančno pomoč,
  • domovom za starejše in ostalim izvajalcem socialno varstvene oskrbe zagotovi dodatna kadrovska pomoč, primerna tehnična in zaščitna oprema in drugo potrebno za soočanje z epidemijo Covid-19 ter
  • tujcem, ki v Sloveniji zakonito prebivajo, zagotovi pravico do nujnega zdravstvenega varstva ter do osnovne oskrbe v obliki denarne socialne pomoči.

Kliknite TUKAJ za celotno priporočilo.